Billiga Cyklar Online

Växelsystem

Växelsystemet är en central del i cykelns uppbyggnad. Här finns dock ett stort antal fabrikat och modeller att välja mellan och det kan svårt veta vad som passar för ditt cyklande. Här får du hjälp med att reda ut begreppen. I huvudsak finns det två typer av växelssystem, integrerade navväxlar och utanpåliggande växlar.

Viktigt att tänka på först är att du bör se cykeln som en helhet och inte bara fokusera på växelmodellen. Kvalité på bromsar, sadel, hjul och andra komponenter är minst lika viktigt. Att ingen kedja är starkare än sin svagaste länk är lika sant här.

Utanpåliggande växelsystem

Vid ett utanpåliggande växelssystem får man olika utväxling genom att styra kedjan mellan olika drev på navet och på framdrevet. Dessa slags växlar kräver en del skötsel, du kan själva serva cykeln genom att rengöra och smörja kedjan m.m. En gång om året bör man byta bromsklossar och justera växeln, har man inte erfarenhet av det innan bör man lämna in den.

Den största tillverkaren av utanpåliggande växelssystem är japanska Shimano. Detta följs av amerikanska SRAM, därefter italienska Compagnolo som dock endast gör växlar till racercyklar.

Integrerade navväxlar

Integrerade växlar är ett avancerat växelsystem som påminner om växellådan på en bil. Växlarna är integrerade i navet och behöver inget direkt underhåll. Ofta kombineras de med fotbroms men finns även utan, då de kombineras med handbromsar.

För att serva växlarna räcker det vanligtvis att du håller rent och smörjer kedjan. Du bör dock lämna in cykeln till verkstaden minst vartannat år och låta dem kontrollera växlar, växelinsatsen och bromsar om du inte själv har erfarenhet av sådant. Cyklar bör aldrig rengöras med högtryckstvätt och man bör aldrig använda avfettningsmedel, detta förstörs lagringarna och komponentens garanti sätts ur spel. Den största tillverkaren är japanska Shimano följt av amerikanska SRAM. De sistnämnda köpte för en tid sedan upp europeiska SACS och tog över deras tillverkning. Det var de som bland annat tillverkade det kända växelssystemet Torpedo.

Växelreglage

En viktig del av växelssystemet är växelreglaget. Det är där de växellägen som styr växlarna via vajrarna sitter. Tre typer av reglage är vanligt förekommande. På navelväxlande cyklar med fotbroms är vridväxelreglage vanliga. Tumme- och pekfingerreglage används på mountainbikes och sportcyklar. Slutligen finns integrerade broms- och växelreglage som blivit standard på racercyklar.

Vilka växelsystem finns?

Växelssystemet som är en mycket viktig del av cykeln finns i flera olika modeller. Tre tillverkare dominerar marknaden. Man bör dock tänka på att inte bara titta på själva växlarna utan också hur de fungerar med resten av cykeln, hjul, ram, bromsar, sadel och så vidare. Olika växelserier anger kvalitén på växlarna och vad de används för. Cykeltillverkare kan ibland blanda olika serier, t.ex. är bakväxeln bättre än den där fram. Detta är sätt att kompensera mer utsatta delar av cykeln samtidigt som de spar pengar och håller ner priser. Därför är det viktigt att inte bara kolla på bakväxeln utan även kedja, drev, reglage, och bromsar. Det bör hålla jämngod kvalité.

Utanpåliggande växlar

Mountainbikes, sportcyklar och racercyklar har vanligtvis utanpåliggande växelsystem, det vill säga där man får olika utväxling genom att flytta kedjan mellan olika drev på navet och framdrevet. Växlarna styr av en stålvajer i ett hölje som går från reglage till växel.

Elväxlar

Utanpåliggande växlar kan vara elektronisk styrda. Det finns då en servomotor i växelföraren och reglagen styr kedjan via en elkabel, till skillnad från klassiska växlar där ett går en stålvajer från reglage till växel.

Integrerade navväxlar

Integrerade växlar är ett avancerat system som påminner om växellådan på en bil. Växlarna är integrerade i navet och kräver knappt något underhåll. Systemet styrs via en stålvajer i ett hölje från reglage till växel. De kan kombineras både med fotbroms och med handbroms. Nackdelen är de är lite tyngre än utanpåliggande växlar och inte klarar lika hård belastning. Växelnavet tar energi och det går trögare att cykla.